Endoskopi - Laparoskopi

AO. UNİV.-PROF. DR. GÜRKAN ARIKAN YURT DIŞINDA UYGULADIĞI VE KISMEN KENDİ GELİŞTİRDİĞİ TEKNİKLER İLE JİNEKOLOJİDE KANSER, ÇOK BÜYÜK MİYOM VE DERİN ENDOMETRİOZA BAĞLI ŞİDDETLİ YAPIŞIKLIK VAKALARINDA DAHİ ÜST DÜZEY LAPAROSKOPİNİN YERİ OLDUĞUNU İFADE EDİYOR.

HASTALARA MİNİMAL AĞRI, YÜKSEK YAŞAM KALİTESİ VE ESTETİĞİN KORUNMASI SEBEPLERİ İLE ÖNCE LAPAROSKOPİ OPSİYONU SUNULMALI.


TÜRKİYE’DE DÜNYANIN EN İLERİ CERRAHİ STANDARDI MÜMKÜN.

 

İlgili videoları izlemek için lütfen tıklayınız.

        Ameliyat gerektiren hemen tüm kadın hastalıklarında açık cerrahi (karın kesisi) yerine minimal invaziv cerrahi (laparoskopi) tercih edilebilir. Modern cerrahi yaklaşım, etkin tedavinin yanısıra daha hızlı ve ağrısız iyileşmeyi ve karın estetiğinin korunmasını da göz önüne almalıdır. Laparoskopik cerrahinin etki alanı ve kalitesi, tecrübe ile doğru orantılı olarak devamlı artmaktadır. Laparoskopideki gelişmeler sayesinde daha önce muhakkak açık cerrahi gerektiren durumlarda bile (büyük rahim, önceki ameliyatlardan doğan yapışıklıklar, abse ve karın zarı iltihapları, kanser gibi) bu yöntemin uygulanabilmesi mümkündür. Karında estetik kusur gelişimi önlenmekte ve hasta saatler içinde iyileşerek, hızla taburcu olabilmektedir.

Laparoskopi nedir?

Laparoskopigöbek deliği hizasından minimal bir kesiden (1 cm.) kamera ile girilerek, iç organların görüntülenmesi, 2 ila 3 yardımcı alet ile üst ve alt karın bölgelerinde ameliyat yapılmasıdır. Bu şekilde açık cerrahiden (yatay veya dikey karın kesileri) kaçınmak mümkündür.

Laparoskopide son gelişmeler nelerdir?

      - Artık HD (high definition) görüntüleme sistemi kullanılmaktadır. 10 kereden fazla büyütme ve cerrah ile asistanın ayrı ayrı ekranlardan ameliyatı yönlendirmesi önemli optik ve ergonomik ilerlemelerdir. Belli bölgelerin açık ameliyata oranla daha yakından görüntülenmesi mümkündür. Ayrıca robot cerrahisi sistemi üç boyutlu görüntüleme ile cerrahın işini daha da kolaylaşmaktadır.
      - Özellikle robot cerrahisinde cerrah ve hastanın pozisyonlarının daha ergonomik ayarlanması ile açık ameliyata oranla daha az yorgunluk ve daha kaliteli operasyon mümkündür.
      - Robot cerrahisi (Da Vinci) insan eli gibi hassas, dokunma hissini ileten ve insan elinden daha geniş hareket kaabiliyetli aletleri (270°) kullanıma sokmuştur. Gelişmiş dokunma hissi ile hasta doku ile normal dokunun sınırları en iyi şekilde tespit edilebilmektedir. Robot cerrahisinden edindiğimiz tecrübe ile klasik laparoskopide de benzer eklemli aletlerle (Real Hand) bu kalitede operasyon mümkündür.
      - Laparoskopiye uyarlanmış yeni aletler, malzemeler ve iyi planlanmış operatif stratejiler ile acilen açık cerrahiye geçme zorunluluğu sıfıra yaklaşmıştır. Böylece kanser ameliyatlarında acilen karnın açılmasından kaçınılabilmektedir.
      - Klasik laparoskopi, kamera ve diğer alet girişlerinin hızla üst karına da yöneltilebilmesi nedeni ile lenf nodüllerinin alınması gereken hallerde en üstün endoskopik yöntemdir.
      - Kendi geliştirdiğimiz bir yöntemle, arka karın zarı altına girilerek, karın içi organları rahatça ekarte edilmekte ve lenf dokularına da ulaşılabilmektedir. Bu şekilde kanser ameliyatlarının açık cerrahiye eş değer kalitede yapılması mümkün olmaktadır.

Hangi hastalıklarda laparoskopi zaten uygulanmaktaydı?

Laparoskopi dış gebelik tedavisi, infertilite sebeblerinin araştırılması, myomların alınması, yapışıklıkların giderilmesi, endometrioz (rahim içi dokusunun başka yerlere yerleşerek karın içine adet kanamasına yol açması) ve yumurtalık kistlerinin alınması gibi hastalıklarda kullanılıyordu.

Hangi kadın hastalıklarında uygulanamıyordu?

Büyük rahim ve myom alıması, ağır yapışıklıklar, ileri derece endometrioz vakaları, laparoskopik ameliyatlarda damar yaralanmaları gibi acil durumlarda, rahim ağzı, rahim içi ve yumurtalık kanserlerinde açık cerrahi uygulanmakta idi.

Artık hangi hastalıklarda açık cerrahi yerine laparoskopi mümkün?

Hemen bütün karın içi jinekolojik ameliyatlarda laparoskopi tercih edilebilir: Büyük rahim ve myom alıması, ağır yapışıklıklar, ileri derece endometrioz vakaları, rahim içi kanserleri ve iyi seçilmiş rahim ağzı kanserlerinde de ideal bir yöntemdir. Rahimin, yumurtalıkların, büyük damarlar çevresindeki lenf nodüllerinin alınması, apendektomi ve hatta barsak ameliyatları da açık cerrahi kadar iyi yapılabilmektedir.
Ayrıca vajinada sarkma, ve bununla kombine idrar kaçırma, barsak fonksiyon bozuklukları da laparoskopik olarak tedavi edilebilir. Bilimsel araştırmalar tamamlanmadığından yumurtalık kanserlerinde erken evrede bile bu yöntemden feragat ediyoruz. Gelecekte laparoskopiyi bu vakalarda da emniyetle kullanmamız ihtimali vardır.


Radikal Laparoskopik Cerrahi Öncesi Planlama
Laparoskopinin açık ameliyata göre ne avantajı vardır?

-Karın estetiğinin ve vücut bütünlüğünün bozulmaması
-Hastanın aynı gün ayağa kalkabilmesi
-Hızla iyileşme, minimum ağrı
-Kan kaybının azalması
-Açık ameliyat sonrası yara enfeksiyonundan kaçınma (özellikle kilolu hastalarda)
-Yoğun bakım ihtiyacının kalkması (mesela kanser ameliyatları sonrasında)
 

Mesela rahim içi kanser hastalığında ispatlanmıştır ki, laparoskopi, yaşam kalitesi açısından açık ameliyatlardan daha üstündür: Yoğun bakım masraflarını azaltmakta, yatış süresini kısaltmakta ve günlük hayata daha hızlı dönüşü sağlamaktadır.

Laparoskopik ameliyatlarda kalite kriterleri nelerdir?


-Hastanın ameliyat sonrası daha çabuk ve ağrısız iyileşmesi, normal hayatına hızla dönebilmesi
-Alınması gereken hasta dokuların (kanserli dokular, lenf nodülleri) açık ameliyatlarda olduğu ölçüde alınabilmesi

Laparoskopide gelişim ve başarıda cerrahi deneyiminin önemi nedir?

Tabii ki cerrahın deneyimi başarıda en önemli faktördür. Yeterli deneyim yoksa açık cerrahi yöntem hastanın daha yararına olacaktır.

Hastalara ne tavsiye edersiniz?

Açık ameliyat kararı verilmiş bayan hastaların (kanser hastaları dahil) laparoskopik tedavinin neden uygun olmadığını sormalarını ve gerekirse laparoskopide tecrübeli merkezlerden ikinci bir fikir almalarını tavsiye ederim.

Gelecekte bu alanda beklediğiniz gelişmeler nelerdir?

Bu gün karına 3-4 ayrı giriş yerine tek girişten bir kaç alet tatbik ederek, mesela rahim alınması mümkündür (single port; SILS). Bu yöntemi ileride hasta isteği doğrultusunda daha sık kullanacağımızı sanıyorum. Bir başka gelişme ise, kamera ve 3 – 4 aletin tek bir flexible alete adapte edildiği bir sistemin yaygınlaşması olacaktır. Bu yöntem ile bazı ameliyatların karın kesisi bile olmaksızın (vajinadan veya ağızdan girerek) gerçekleştirilmesi mümkündür. Kanser vb. sebeble üst düzey cerrahi tedavilerde en çok cerrahi deneyimde gelişim ihtiyacı vardır. Kalitenin korunmasının güvencesi üst düzey cerrahi ameliyatların belli merkezlere saklı kalması olacaktır.