Düşük yumurta rezervinde yumurta hücresi saklama

Yumurta dondurma işlemi nedir?

 
Yumurta dondurma işlemi kadının yumurtalığından elde edilen yumurtanın (oosit) ileride kullanılması amacıyla dondurulması işlemidir.
               
Kimler uygundur?
 
Yöntem kısa bir süre öncesine kadar kanser tedavisi nedeniyle yumurtalarının fonksiyonunu yitirmesi riski olan erişkin hastalarda yasal olarak uygulanabilmekte idi. bu yöntem artık gebelik planlamayan / evli olmayan bayanlarda yumurtalık rezervlerinin erken azalması tespit edildiği taktirde uygulanabiliyor.
Ailede erken menopoz öyküsü olan, menopoza girip yumurtalarının tükenmesinden endişe eden hanımların hormon değerlerinin ve jinekolojik muayenenin erken menopoz riskini doğrulaması halinde yumurta hücrelerinin dondurulması yasal zemini olan bir uygulamadır.
 
Tedavi nasıl yapılır?
 
Tedavi ayni tüp bebek sürecine benzer. Önce hastanın yumurtalık rezervinin kontrolü yapılır. Adetin 2. veya 3. gününde bazal antral folikül (yumurta kistçiği) sayısına bakılır, hormone tetkikleri yapılır (FSH, LH, Estradiol, Prolaktin, TSH ve AMH). Yumurtalık rezervinin düşük olduğu ve erken menopoz riski olduğunun tespitinden sonra yumurtalıkların stimulasyonu için tedavi programı yapılır ve yumurta hücreleri tüp bebek tedavisindeki gibi 10-12 günlük bir tedavi sonrasında toplanır. 

İşlemin tüp bebek tedavisinden farkı, toplanan yumurtalar döllenmeden ve rahim içine transfer edilmeden saklanmasıdır. Bu hastaya ileride kendi yumurtalarını kullanma sansı verir. Yumurtalar hızlı dondurma “vitrifikasyon” yöntemi ile dondurulur. Dondurulmuş yumurtalar -196 derecede sıvı azot içeren tanklarda süre kısıtlaması olmaksızın saklanabilir.
 
Yeni yasal düzenleme ne katkı sağladı:
 
Sağlık Bakanlığı sadece kemoterapi görecek kadınlarda "yumurta dondurma" kuralını, "yumurta rezervi az her kadına" uygulanması yönünde revize ederek hasta ve hekim mağduriyetini ortadan kaldırdı.

İlgili yönetmelik ‘Düşük yumurtalık rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi de bu kapsamdadır’ şeklinde genişletildi.